ORIENTEERING

COURSE PRICE FOR Ücretsiz

ÇOCUK VE PİYANO

Öğretmen

Asena Özgün

Bölüm

Cultural

Course Attendees

Still no participant

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Course Reviews

Still no reviews

Müzik; İletişim, işbirliği, grup koordinasyonu ve sosyal bütünlük gibi evrimsel fonksiyonları içermekle birlikte aynı zamanda beynin, algılama, hareket, duygu, öğrenme ve hafıza gibi hemen hemen bütün zihinsel fonksiyonlarını faaliyete geçiren çok yönlü bir iştir. Okul öncesi dönem, insan yaşamının temelini oluşturmaktadır. Erken yaşta verilen eğitim, çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun olarak onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimlerini destekleyen, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve onları ilköğretime hazırlayan, temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan eğitimdir. Sanat eğitiminin bir kolu olan müzik eğitimi ise çocuğun sosyal gelişimini destekleyen önemli bir boyuttur. Bu anlamda diğer enstrümanlara kıyasla çocuğun fiziksel yapısı açısından çok daha konforlu ve kolay olan piyano eğitimi bu gelişimleri destekleyen önemli bir unsurdur. Çocuklara etkisi de göz önünde bulundurulduğunda piyano, müziğe başlamak için oldukça isabetli bir enstrümandır. Piyanonun kökleri Antik Çağ’a ve hatta öncesine dayanır. Günümüzdeki şekli, 17.-18. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde oluşmaya başlamıştır. Piyano sadece çalmak değil, aynı zamanda çalışmaktır. Piyano çalışmak da doğru alıştırma ve tekrarlarla gelişen bir beceridir. Piyano eğitimi doğru zamanda, doğru kişilerden, doğru yöntem ve materyalle almaya başlayan istekli bir öğrencinin, çocuğun kişisel gelişimine önemli bir katkı sağlamaktadır. Özellikle okul öncesi çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda, 3-5 yaş arası çocukların 6 aylık piyano dersinden sonra, matematik ve diğer bilimler açısından çok önem taşıyan uzaysal algılama testlerinde ve bulmacalarda heyecan verici gelişmeler gösterdiklerini saptamışlardır. Araştırmacılar, müzik eğitiminin beyindeki yeni ve sürekli bağlantılar oluşumunu canlandırdığını düşünmektedirler. Piyano eğitiminin sadece teknik beceriyi kapsamadığı, teknik yeterliliğin güzeli yaratmak için bir araçken, temelde öğrencilere kendilerini müzik yoluyla güzelce ifade etmelerini sağlayacak müzikal davranışlar kazandırmanın vazgeçilmez bir amaç olduğu unutulmamalıdır. Piyano eğitimi çocuğun genel olarak müzik yeteneğini daha ileri düzeye götürmektedir. Özellikle işitme yeteneği ve ritim duygusunu ilerletir. Sesleri ve tartımları kendi yaşantısı yoluyla daha yakından tanır, birbirinden ayırt eder. Doğru ve yanlış sesleri bulabilmeyi öğrenir. Çoksesli müziği öğrenmesine olanak sağlar. Hafızasını geliştirir. Müzik iç disiplini sayesinde belli bir konuya konsantre olmayı (yoğunlaşmayı) ve dikkatini uzun süre sürdürmeyi öğretir. Ayrıca piyano eğitimi çocuğun zihinsel gelişimine etki ve katkıda bulunur. Çünkü çocuğun okuldaki derslerine kıyasla piyano eğitiminde zihinsel çözümlemeye daha fazla yer verilmektedir. Bu da zihnin gelişimine farklı katkılar sağlamaktadır. Sadece basit bir müzik yazısını okuyarak, çalgı üzerinde gerçekleştirme süreci içinde bile, ezgisel ve ritmik bir nota yazısını aynı anda iki farklı porteden farklı iki anahtarda okuma, iki elde de onları doğru, hatasız olarak çalma, doğru parmak numaralarını kullanma, parmakların notaları net bir şekilde belirterek çalmasını sağlama, müzik cümlelerinin akışını hissedip belirtme ve nüans işaretlerine uyma ve uygulama gibi aynı anda birçok zihinsel işlem yapılmaktadır. Öğretmen öğrencisinin yaşına ve müzik yeteneğine bağlı olarak farklı metotlar seçebileceği gibi, birkaç metodu aynı anda da çalıştırabilir. Yalnızca metoda bağlı kalmak yerine kendi geliştireceği yöntemlerden ve etkinliklerden yararlanarak öğrencinin gelişimini destekleyebilir. Özellikle, doğru metot seçimiyle, çocuklar için düşünüldüğünde görsel egzersizler ve çeşitli oyunlarla desteklenen bir piyano eğitimi daha çabuk başarıya ulaştıracaktır. ASENA ÖZGÜN ALİN SANAT MERKEZİ PİYANO ÖĞRETMENİ

Our Main Teachers

Asena Özgün

Piyano Öğretmeni
VIEW PROFILE

1999 yılı Samsun doğumludur. Samsun Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olmuştur. Daha sonra 19 Mayıs Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden 2.lik derecesiyle mezun olmuştur. Aynı üniversitenin yüksek lisans programını da dereceyle kazanarak burada yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Alin Sanat Merkezinde piyano öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Price : Free

En fazla : 10

Zorluk : Advanced

Yer : Laboratory

Tür : Individual

Soru