Keman Kursu

COURSE PRICE FOR Ücretsiz

KEMAN EĞİTİMİ ÜZERİNE

Öğretmen

Pınar Soydemirci

Bölüm

Creative

Course Attendees

Still no participant

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Course Reviews

Still no reviews

Müzik eğitimi, önceden planlanmış çeşitli amaçlar doğrultusunda bireysel ya da toplumsal olarak müzikal davranışlar kazanma süreci olarak tanımlanabilir. Müziğe bireysel açıdan yaklaşıldığında, müziğin sağlıklı bir birey gelişimi için de gerekli bir unsur olduğu bilinmektedir. Keman, müzikte çalgı eğitimi içinde önemli bir yer tutar. Keman insanın yarattığı en gelişkin ve müziksel anlatım gücü en yüksek çalgıların başında gelir. Kemanın; tek sesli/çok sesli, geleneksel/klasik/modern, ulusal/evrensel, solo / eşlik / orkestral vb. boyutlarda kullanım amaçlarına ve bütün kültürlerde, zengin bir literatüre sahip olması, müzik eğitiminde etkili bir eğitim aracı, önemli bir eğitim alanı haline gelmiş olmasının başlıca  nedenleri arasında sayılabilir . Ayrıca keman, diğer çalgılarla karşılaştırıldığında kolay taşınabilir oluşundan  çok tercih edilen bir çalgı haline gelmiştir. Dünyada ve Türkiye’de keman eğitimcileri ideal kemana başlama yaşının 6 ile 10 yaş arasında olması gerektiği fikrinde birleşmektedirler. Bunun nedeni bedenin fiziksel gelişimde 6–10 yaş arası dönemin ince motor kasların gelişmeye ve şekillenmeye başladığı  dönem olmasıdır. 6-10 yaş dönemi ülkemizde ilköğretim dönemine rastlamaktadır. İnce motor kaslar, çocukların kalem tutmak ya da bir enstrüman çalmak gibi küçük hareketlerin yapılmasını sağlayan kaslardır. Keman çalmak bu kasların gelişmesinde yardımcı olur. Çocukta keman öğrenimine ilişkin yeteneklerin ve alışkanlıkların kazandırılması ile çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi birbirine çok sıkı bağlı iki süreçtir. Çocuğun aşama aşama belli fonksiyonları yerine getirebilecek olgunluğa ulaştığı kritik dönemlerde, bu fonksiyonların harekete geçirilmesi , yeteneklerin gelişmesi ve keskinleşmesini hızlandıracaktır. Çocuğa hangi yetenek ve alışkanlıkların, hangi aşamada kazandırılacağının doğru bir şekilde saptanarak, sağlıklı ve verimli bir keman eğitimi süreci oluşturulmasında , eğitim ve öğretimin ilke ve kuralları ile öğretmenin deneyimi ve bilgisi yol gösterici olacaktır.   Pınar Soydemirci Alin Sanat Merkezi Keman Öğretmeni

Our Main Teachers

1999 yılı Samsun doğumludur. Samsun Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olmuştur. Daha sonra 19 Mayıs Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden 2.lik derecesiyle mezun olmuştur. Aynı üniversitenin yüksek lisans programını da dereceyle kazanarak burada yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Samsun Alin Sanat Merkezinde Keman Öğretmeni olarak geleceğin yıldızlarını yetiştirmektedir.

Price : Free

En fazla : 10

Zorluk : Medium

Yer : Great Hall

Tür : Group

Soru